facebook.com/owsianna o_inka_o

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania przez Klientów, zwanych dalej „Usługobiorcami” z usług świadczonych w firmie INKA Aleksandra Owsianna z siedzibą w Swarzędzu, ul. A. Cieszkowskiego 84, NIP 7851716989, zwanego dalej „Usługodawcą”.
2. Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu.
3. Korzystanie z usług Usługodawcy przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Usługobiorcą może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Usługodawcy, za wyraźną wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

§ 3

1. W celu umówienia wizyty Usługobiorca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub poprzez fanpage na facebook’u.
2. Aktualny cennik dostępny jest w lokalu zabiegowym, na facebook’u oraz na stronie www.owsianna.com.
3. Usługobiorca od momentu umówienia pierwszej wizyty zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 50 PLN w ciągu 3 dni roboczych. Płatności można dokonać przelewem lub osobiście w siedzibie Usługodawcy. Wszystkie niezbędne informacje Usługobiorca otrzymuje SMS-em, e-mailem lub w wiadomości na fanpage. W przypadku braku wpłaty zadatku w ww. terminie rezerwacja wizyty zostaje automatycznie anulowana. Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją umówionego terminu oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku jakiegokolwiek spóźnienia się przez Usługobiorcę na umówioną wizytę, Usługobiorca zostanie przyjęty oraz usługa zostanie wykonana w czasie jakim Usługodawca miał zarezerwowany na daną usługę. Cena usługi nie ulega zmianie.
5. Dzień przed planowaną wizytą Usługobiorca otrzymuje wiadomość SMS przypominającą o wizycie z prośbą o potwierdzenie. Brak potwierdzenia do godz. 20.00 skutkuje bezwzględną anulacją wizyty oraz w przypadku pierwszej wizyty przepadkiem zadatku na rzecz Usługodawcy. W przypadku gdy Usługobiorca nie stawi się na zabieg pomimo potwierdzenia rezerwacji zadatek przepada na rzecz Usługodawcy.
6. W przypadku anulowania wizyty stylizacji rzęs przez Usługobiorcę, jest on zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Usługodawcy. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować nowy termin wizyty. W przypadku braku kontaktu Usługobiorcy wszystkie ewentualne wyznaczone kolejne terminy zostają anulowane.
7. Usługobiorca zobowiązany jest przybyć na wizytę w pełni zdrowy. W przypadku przybycia na wizytę z widocznymi oznakami choroby (np. katar, opryszczka, gorączka) Usługodawca ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
8. Usługobiorca zobowiązany jest przybyć na wizytę makijażu bez makijażu. Skóra twarzy musi być dokładnie oczyszczona. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20 PLN. W przeddzień wizyty makijażu zaleca się Usługobiorcy zastosowanie maski nawilżającej do twarzy oraz płatków kolagenowych/nawilżających pod oczy.
9. Usługobiorca zobowiązany jest przybyć na wizytę stylizacji rzęs bez makijażu oczu oraz wokół oczu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 20 PLN.
10. Usługobiorca zobowiązany jest przybyć na wizytę stylizacji rzęs bez dzieci, zwierząt lub osób trzecich.
11. Usługodawca nie wykonuje uzupełniania rzęs Usługobiorcy, który wykonywał usługę stylizacji rzęs w innym salonie.
12. Przed przystąpieniem do pierwszego zabiegu stylizacji rzęs Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia, przeciwwskazań do zabiegu oraz RODO.
13. Uzupełnienie rzęs jest zabiegiem powtarzanym do 3 tygodni. Koszt zabiegu uzupełnienia rzęs wykonany w terminie powyżej 3 tygodni to koszt standardowej wizyty powiększony o 20 PLN. W przypadku zabiegu uzupełnienia rzęs wykonanego w terminie powyżej 4 tygodni, zabieg jest traktowany jak nowe założenie rzęs.

§ 4

1. Usługodawca gwarantuje wykonanie usług w najwyższym standardzie wg posiadanej wiedzy i umiejętności.
2. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w siedzibie firmy lub wysłać na adres e-mail: kontakt@owsianna.com
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Usługobiorcy z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnej oceny Usługobiorcy.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.owsianna.com, w lokalu zabiegowym oraz na stronie www.facebook.com/owsianna
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.